За метода Детски умения

От проблеми към умения

"Детски умения" представлява набор от практически програми за работа с деца, разработени от психиатъра Бен Фурман и психолога Тапани Ахола от Хелзинки, Финландия, с помощта на учители от училище Кеула. Чрез тях децата, техните родители, учители, възпитатели и др. хора от социалната среда по-леко могат да преодоляват детските и проблеми, докато ги преобразуват в умения.

Детски умения в практиката

Методът "Детски умения", както и другите програми - "Коучинг за родители", "Стъпки към отговорност" и "Мисията е възможна" са широкообхватни и се прилагат в най-разнообразна среда. Те могат да се използват, както от родители, настойници и приемни семейства, така и от детски възпитатиели, учители и всички други възрастни, които се проявяват интерес към ученето на деца и развитие на детските способности и умения.

ПИК център е единствената организация, която има изключителни права, дадени от авторите, за обучение в метода Детски умения за България. За да използвате програмата Детски умения, е необходимо да се включите в тренинг за прилагане на метода. Такива практически обучения се провеждат регулярно, но може да се организират и по заявка. Запознайте се с нашето предложение за обучение:

Програмата Детски умения разполага с помощни средства, които можете да видите
в секцията Материали.

Приятели и ресурси